صفحه نخست رهگیری ثبت نام تماس با ما

بنیاد رشد و اندیشة سازندگی استان بوشهر

درباره بنیاد

هدف بنیاد، توسعه و رشد استان بوشهر در گستره‌های آموزش، بهداشت، سلامت و بخش‌های زیربنایی می‌باشد كه برای نیل به این هدف، سه راه‌كار ذیل را در سرلوحة كار خود قرار داده است:

1) اعطاء بورس تحصیلی و حمایت و پشتیبانی آموزشی از دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی‌بضاعت كه برای هیئت امناء محرز باشد.

2) حمایت از اندیشه‌های راهبردی توسعة استان بوشهر در گستره‌های زیربنایی، بنا به تشخیص هیئت امنای بنیاد

3) حمایت در جهت تقویت زیرساخت‌های مناطق كمتر توسعه یافتة استان بوشهر با تاكید بر بخش‌های آموزش، بهداشت و سلامت

این بنیاد در آبان‌ماه سال 1383 به عنوان یک سازمان خیریه و غیرانتفاعی با تابعیت ایرانی تأسیس گردید.

 

 لینک به وب‌سایت بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر بوده و محفوظ می‌باشد - 1397 - 1396 ©