صفحه نخست رهگیری ثبت نام تماس با ما

رزومه پروفسور سید جعفر حمیدی

درباره پروفسور حمیدی

سید جعفر حمیدی فرزند سید آقا، متولد 1315 بوشهر

تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را در بوشهر گذرانیده است.

سال 1337 فارغ التحصیل رشته ادبی شده و چون رتبه اول دریافت داشته طبق تصویب هیأت وزیران وقت، بدون آزمون ورودی، وارد دانشگاه شیراز و سال 1340 پس از گذراندن دوره سه ساله آن به اخذ درجه لیسانس ادبیات فارسی نایل شده و به بوشهر بازگشته و مشغول تدریس در دبیرستان‌های بوشهر گشته است.

15 آبان 1340 به خدمت نظام اعزام و بعد از گذراندن خدمت افسری وظیفه در شیراز و کردستان مجدداً به بوشهر بازگشته و به استخدام اداره فرهنگ آن زمان (آموزش و پرورش) درآمده است.

 • 1348- فوق لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه تهران
 • 1356- فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
 • 1363- دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1365- انتقال از آموزش و پرورش به دانشگاه شهید بهشتی
 • 1368- معاون پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • 1373- فرصت مطالعاتی داخلی و مأموریت به دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • 1375- سخنرانی در دانشگاه روپرشت کارل شهر هایدلبرگ آلمان با عنوان "فردوسی و راز و رمز شعر فارسی"
 • 1378- سخنرانی در دانشگاه منچستر انگلستان با عنوان "فردوسی و شکسپیر"
 • 1379- سخنرانی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه با عنوان "فیزیک و متافیزیک در اشعار خیام"
 • 1389- سخنرانی در سازمان میراث فرهنگی چین در شهر پکن با عنوان "تمدن ایران و چین"
 • 1389- سخنرانی در دانشگاه بنارس هند با عنوان "اوضاع فرهنگی هند در عصر شاه جهان"

دیگر فعالیت‌ها:

 • بیش از صد سخنرانی در همایش‌های ملی و بین‌المللی در داخل کشور
 • بیش از دویست مقاله در مطبوعات کشور از 1342 تا کنون
 • بیش از 50 مقاله در مجلات علمی پژوهشی دانشگاه‌های کشور
 • مدیر گروه دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر از 1387 تا کنون
 • سردبیر و عضو هیأت تحریریه نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی از 1368 تا 1382
 • سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد فسا تا کنون
 • عصو هیأت تحریریه مجله فصلنامه تئاتر تا کنون
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه تعلیمی دانشگاه آزاد واحد دهاقان تا کنون
 • عضو انجمن بین‌المللی همکاری‌های علمی ایران شناسی
 • عضو انجمن قلم ایران
 • عضو انجمن قلم استان بوشهر
 • استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی تهران 1385

قسمتی از مقالات در مجلات علمی پژوهشی:

 

نام مقاله

نام مجله

شماره

سال

1

تن خواجوی کرمانی به شیراز

پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

7

زمستان 1370

2

کلیات شباب شوشتری

پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

8-9

بهار و تابستان 1371

3

صافی بی غش

پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

12-13

بهار و تابستان 1372

4

حافظ چهار هنر

پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

20

زمستان 75

5

جلوه های نشاط در مناظرات فرخ خراسانی

پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

22

پاییز و زمستان 76

6

حوزه های ادبی و علمی در ماوراءالنهر

پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

26

پاییز و زمستان 78

7

سلطان العارفین سلطان باهو

پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

28

پاییز و زمستان 79

8

قصران یا کوهسران

پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

شماره مخصوص

زمستان 73

9

رمزو راز در شاهنامه فردوسی

دانشگاه روپرشت کارل شهر هایدلبرگ آلمان

 

1376

10

شکسپیر و شاهنامه فردوسی

دانشگاه منچستر انگلستان

 

1377

11

فیزیک و متافیزیک در آثار خیام نیشابور

دانشگاه استراسبورگ فرانسه

 

1379

12

تحول فرهنگی و رویداد های تاریخ عصر شاه جهان در هند

دانشگاه بنارس هند انجمن استادان فارسی هند

 

1388

13

شوشتر و خاندان جلیل شیخ شوشتری

پژوهشنامه دانشکده ادبیات شهید بهشتی

 

1382 

آثار تألیفی:

1

وصلت در سده تظلم

(شعر)

1348

2

ابر باران بار

(شعر)

1353

3

از خون کبوتران

(شعر)

1358

4

ابراهیم، ابراهیم

(شعر)

1358

5

از سایه تا نشان

(شعر)

1360

6

نهضت ابوسعید گناوه‌ای

(تاریخ) بوشهر شناسی

1358-چ2 : 1360- چ3 : 1372

7

آسیه ملکه مصر

(تحقیق)

1372

8

داستان سیاوش

(ادبیات)

1370

9

ماشین نوشته ها

(مردم شناسی)

1369 چ 2: 1381

10

33 غزل عرفانی از فروغی بسطامی

(ادبیات)

1369

11

وزیر کشان

(تاریخ و تحقیق)

1369

12

آینه شروه سرایی

(ادبیات) بوشهر شناسی

1375

13

سعدی در کیش

(ادبیات)

1377

14

بوشهر در مطبوعات عصر قاجار

(تحقیق) بوشهر شناسی

1378

15

جانگدازان

(مردم شناسی)

1381

16

فرهنگنامه بوشهر

(فرهنگ) بوشهر شناسی

1380

17

سی بوشهر

(شعر محلی)بوشهر شناسی

1381

18

چون پایه پنجم

(بیوگرافی) نوحه بوشهر

1381

19

تاریخ نگاران

(ادبیات و تاریخ)

1372

20

بندر ریگ

(تاریخ و جغرافی) بوشهر شناسی

1381

21

صد رباعی، صد دو بیتی، صد غزل

(شعر)

1381

22

تاریخ اورشلیم (بیت المقدس)

(تاریخ)

1364 چ2 : 1381

23

دس دسی بابا میاد

(شعر کودکان)

1384

24

استان زیبای بوشهر

(بوشهر شناسی)

1384 چ2: 1381

25

دویست ساعت دیواری

(شعر)

1385

26

دگرگون نامه

(شعر طنز)

1387

27

عاشقانه‌های هفتاد

(شعر)

1388

28

میر مُهّنا

(تاریخ)

1391

29

منظومه‌هایی برای خلیج فارس

(شعر)

1390-1391

30

حافظ نوپرداز

 

 

31

فرهنگنامه شب و شب قدر

 

 

32

کتاب درسی با همکار

 

 

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر بوده و محفوظ می‌باشد - 1402©