صفحه نخست رهگیری ثبت نام تماس با ما

شیوه نامه جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

«جایزه علمی امیدآفرین – مشاهیر استان بوشهر»

(طرح خیرین بنیاد ملی نخبگان)

طرح شناسایی و حمایت از دانشجویان مستعد و دانش آموختگان سرآمد بومی استان بوشهر

سال تحصیلی 1402-1401

رهبر انقلاب

اکنون عرصه‌های متعددی برای وقف وجود دارد که از جمله آنها پزشکی، علم و آموزش، تحقیقات و پژوهش، علوم جدید، محیط زیست و ترویج دین به شکل‌های مدرن است.
«بیانات در دیدار مسئولان سازمان اوقاف با رهبر انقلاب: 1390/12/23»

 

مقدمه

به استناد اقدام‌های ملی 2-1-1 و 2-1-3 سند راهبردی کشور درامور نخبگان و همچنین مصوبه هیئت امناء بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر به عنوان نهاد خیریه حامی رویدادها علمی و فناورانه استان به منظور سیاستگذاری، رویکرد تسهیل‌گرایانه در حوزه خیریه و وقف برای حمایت از مستعدان و سرآمدان استان، «آیین نامه شناسایی و حمایت از دانشجویان مستعد و دانش آموختگان سرآمد بومی استان بوشهر» (موضوع مصوبه‌ هیئت‌امنای هیئت امناء بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر ‌ در تاریخ‌ 09/08/1400)، شیوهنامه‌ اجرایی‌ آیین‌نامه‌ مذکور در سال تحصیلی‌ ١٤٠٢-١٤٠١ که برای بزرگداشت مفاخرو مشاهیر استان بوشهر، با عنوان »جایزه علمی امیدآفرین‌« نامگذاری‌ شده، مطابق‌ موارد ذیل‌ تدوین‌ شده است‌.

 

ماده ١: تعریف‌ها

در این‌ شیوه نامه‌، عنوان های‌ اختصاری‌ زیر، جایگزین‌ عبارت های‌ کامل‌ آنها می‌شود:

الف) «بنیاد ملی‌» به‌ جای‌ «بنیاد ملی‌ نخبگان»؛

ب) «بنیاد رشد» به‌ جای‌ «بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر‌»؛

ج) «بنیاد استان» به‌ جای‌ «بنیاد نخبگان استان بوشهر»؛

د) «شورای علمی» به جای «شورای علمی بنیاد نخبگان استان بوشهر»؛

ه) «شیوه نامه» و به‌ جای‌ «شیوه نامه شناسایی و حمایت از دانشجویان مستعد و دانش آموختگان سرآمد بومی استان بوشهر»؛

ز) «دوره کارشناسی‌» به‌ جای‌ «سال های‌ اول تا چهارم تحصیل‌ در دوره های‌ کارشناسی‌ پیوسته‌، کارشناسی‌ ارشد پیوسته‌، دکتری‌ حرفه‌ای‌ و دکتری‌ تخصصی‌ پیوسته‌»؛ «دوره کارشناسی‌ ارشد» به‌ جای‌ «سال های‌ اول و دوم تحصیل‌ در دوره کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌، سال های‌ پنجم‌ تا هفتم‌ تحصیل‌ در دوره دکتری‌ حرفه‌ای‌، سالهای‌ پنجم‌ و ششم‌ تحصیل‌ در دوره های‌ کارشناسی‌ ارشد پیوسته‌ و دکتری‌ تخصصی‌ پیوسته‌ و سال های‌ اول و دوم تحصیل‌ در دوره دکتری‌ مستقیم‌ (ادامه‌ تحصیل‌ در دوره دکتری‌ تخصصی‌، مستقیماً پس‌ از اتمام دوره تحصیلی‌ کارشناسی‌)»؛ «دوره دکتری‌» به‌ جای‌ «سال های‌ اول تا چهارم تحصیل‌ در دوره های‌ تخصص‌ (رشته‌های‌ پزشکی)‌» و «دکتری‌ تخصصی‌ ناپیوسته»‌، سال های‌ هفتم‌ تا دهم‌ تحصیل‌ در دوره دکتری‌ تخصصی‌ پیوسته‌، سال های‌ سوم تا ششم‌ تحصیل‌ در دوره دکتری‌ مستقیم‌ و سال های‌ اول تا سوم تحصیل‌ در دوره فوق تخصص‌ (رشته‌های‌ پزشکی‌)؛

ح) «دانشجویان»، منظور دانشجویان شاغل به تحصیل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی هر یک از دانش آموختگان دانشگاه های دولتی و دانشگاه های دارای رتبه بندی زیر 300، بر اساس رتبه بندی تایمز، شانگهای و کیواس می باشد.

ط) «دانش آموختگان»، منظور دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی هر یک از دانش آموختگان دانشگاه های دولتی و دانشگاه های دارای رتبه بندی زیر 300، بر اساس رتبه بندی تایمز، شانگهای و کیواس می باشد.

ی) «برگزیده» به‌ جای‌ «هر یک‌ از دانشجویان مستعد و دانش آموختگان تحصیلی‌ که‌ بر اساس این‌ شیوه نامه‌ برگزیده می‌شوند.»

 

ماده 2: جوایز

جمعاً 18 نفر، به شرح ذیل می باشد:

1-2- جایزه حوزه «سلامت، پزشکی و محیط زیست» به نام پروفسور ایرج نبی پور (دانشمند برجسته ایران اسلامی، صاحب کرسی نظریه پردازی آینده نگاری فناوری و برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان). جمعاً 6 نفر، شامل: 4 نفر به عنوان «برگزیده جایزه آموزشی»، 1 نفر به عنوان «برگزیده جایزه پژوهانه» و 1 نفر به عنوان «برگزیده قابل تقدیر» می باشد.

2-2- جایزه «علوم انسانی و مدیریت» به نام پروفسور سید جعفر حمیدی (پژوهشگر ملی و نامی حوزه ادبیات و فرهنگ عامه). جمعاً 6 نفر، شامل: 4 نفر به عنوان «برگزیده جایزه آموزشی»، 1 نفر به عنوان «برگزیده جایزه پژوهانه» و 1 نفر به عنوان «برگزیده قابل تقدیر» می باشد.

3-2- جایزه «علوم مهندسی» با نام پروفسور محمود مشفقیان (دانشمند برجسته بوشهری مهندسی نفت در دنیا). جمعاً 6 نفر، شامل: 4 نفر به عنوان «برگزیده جایزه آموزشی»، 1 نفر به عنوان «برگزیده جایزه پژوهانه» و 1 نفر به عنوان «برگزیده قابل تقدیر» می باشد.

4-2- فراخوان جایزه در مهرماه هر سال اعلام، پرونده‌های متقاضیان تا دی ماه هر سال بررسی و برگزیدگان معرفی خواهند شد.

 

ماده 3: نحوه انتخاب برگزیدگان

1-3- دانشجویان برای‌ ثبت‌ درخواست‌ در این‌ طرح، باید مشغول به‌ تحصیل‌ در سال های‌ مذکور در بندهای‌ «ه» تا «ز‌» ماده ١ باشند.

2-3- انتخاب برگزیدگان در «جایزه آموزشی» بر اساس امتیاز کسب‌شده از جدول پیوست‌، سهمیه‌ تعیین شده در ماده 2، بررسی در شورای علمی بنیاد و تایید هیئت امنای بنیاد رشد، صورت می‌پذیرد.

تبصره ١- دانشجویان «جایزه آموزشی»، برای‌ ثبت‌ درخواست‌ در این‌ طرح، باید حداقل‌ ١٥٠ امتیاز از جدول پیوست‌ کسب‌ کنند و برای‌ برگزیدگی‌ لازم است‌ بر اساس سهمیه‌ تعیین شده در ماده 2، در مقایسه‌ با سایر متقاضیان، امتیاز بالاتری‌ را به‌ دست‌ آورند.

3-3-انتخاب برگزیدگان در «جایزه پژوهانه» پس از احراز رزومه علمی در ساحت آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی، و ارائه طرح پژوهشی/ فناورانه در حوزه های مزیتی توسعه فناوری استان بوشهر (انرژی، فناوری های دریامحور، محیط زیست، شیلات، کشاورزی و صنایع خلاق کرانه‌ای) سهمیه‌ تعیین شده در ماده 2، بررسی در شورای علمی و تایید هیئت امنای بنیاد رشد، صورت می‌پذیرد.

4-3- دانشجویان متقاضی «جایزه آموزشی» می بایست بومی استان بوشهر باشند.

تبصره 2- بومی استان بوشهر به دانشجویی گفته می شود که خود، پدر و یا مادر وی در استان بوشهر متولد شده باشند و در شناسنامه یکی از آنان محل تولد استان بوشهر ذکر شده باشد و یا محل سکونت وی و خانواده بیش از مدت ده سال باشد به طوری که در عرف محلی بومی شناخته شود.

تبصره 3- از بین متقاضیان «جایزه آموزشی» یک نفر در هر جایزه در صورت که متقاضی سایر شرایط اعطای جوایز را داشته باشند می تواند، از بین متقاضیان غیربومی انتخاب گردد.

5-3- دانشجویان متقاضی «جایزه آموزشی» در هر مقطع تحصیلی فقط یک دوره می توانند شرکت و برنده جایزه شوند.

6-3- متقاضیان غیر بومی به شرطی که زمینه طرح پژوهشی/ فناورانه در حوزه های مزیتی توسعه فناوری استان بوشهر (انرژی، فناوری های دریامحور، محیط زیست، شیلات، کشاورزی و صنایع خلاق کرانه ای) باشد می تواند در «جایزه پژوهانه» شرکت نمایند.

7-3- متقاضیان «جایزه پژوهانه» می توانند حداکثر دو دوره به شرطی که زمینه طرح پژوهشی/ فناورانه در حوزه های مزیتی توسعه فناوری استان بوشهر (انرژی، فناوری های دریامحور، محیط زیست، شیلات، کشاورزی و صنایع خلاق کرانه ای) باشد، شرکت نمایند.

8-3- تعیین‌ میانگین‌ کل‌ دانشجویی و دانش آموختگی‌ هر یک‌ از دوره های‌ تحصیلی‌ که‌ در خارج از کشور سپری‌ شده و بر اساس استانداردِ ٠ تا ٢٠ تعیین‌ نشده است‌، بر عهده بنیاد نخبگان استان بوشهر است‌.

9-3- ضریب‌ مربوط به‌ تعداد و ترتیب‌ نویسندگان در محاسبه‌ امتیاز هر مقاله‌ و کتاب، بر اساس آیین‌نامه‌ ارتقای‌ مرتبه‌ علمی‌ اعضای‌ هیئت‌ علمی‌ (مصوب وزارت علوم) محاسبه‌ می‌شود. همچنین‌ در محاسبه‌ امتیاز طرح های‌ پژوهشی‌، علاوه بر لحاظ ضریب‌ مربوط به‌ تعداد و ترتیب‌ همکاران، مدت زمان اجرای‌ طرح و مبلغ‌ طرح نیز در نظر گرفته‌ می‌شود.

10-3- در هر همایش‌، حداکثر به‌ 3 مقاله‌ امتیاز داده می‌شود.

11-3- در محاسبه‌ مجموع امتیاز مقالات دانشجویان دوره های‌ کارشناسی‌ و کارشناسی‌ ارشد، امتیاز حداکثر 10 مقاله‌ و دانشجویان دوره دکتری‌ (غیر پژوهش‌محور)، حداکثر 20 مقاله‌ که‌ بیشترین‌ امتیازات را برای‌ متقاضی‌ دارند، در نظر گرفته‌ می‌شود.

12-3- برای‌ دانشجویان دوره دکتری‌ تخصصی‌ به‌شیوه پژوهش‌محور، امتیاز حداکثر پانزده مقاله‌ که‌ بیشترین‌ امتیازات را برای‌ متقاضی‌ دارند، در نظر گرفته‌ می‌شود.

13-3- صرفاً برای‌ طرح های‌ پژوهشی‌ که‌ به‌طور کامل‌ یا مرحله‌ای‌ از آن، خاتمه یافته‌ باشد، امتیاز در نظر گرفته‌ می‌شود.

14-3- امتیاز کتاب ها برای‌ کتاب های‌ علمی‌ مرتبط‌ با تخصص‌ متقاضی‌ لحاظ می‌شود و برای‌ کتاب هایی‌ با موضوعات مجموعه‌ پرسش‌ها و آزمون ها، حل‌المسائل‌ و نظایر آنها، امتیازی‌ در نظر گرفته‌ نمی‌شود.

15-3- در محاسبه‌ مجموع امتیاز کتاب های‌ دانشجویان دوره های‌ کارشناسی‌ و کارشناسی‌ ارشد، امتیاز حداکثر 5 کتاب و دانشجویان دوره دکتری‌، حداکثر 10‌ کتاب که‌ بیشترین‌ امتیازات را برای‌ متقاضی‌ دارند، در نظر گرفته‌ می‌شود.

16-3- فهرست‌ انتشارات مورد تأیید بر اساس موارد تایید شده بنیاد ملی‌ نخبگان، بر اساس فهرست‌ دانشگاه ها و مراکز معتبری‌ که‌ دارای‌ نظام داوری‌ هستند، تعیین‌ می‌کند.

17-3- سقف‌ امتیاز دریافتی‌ از جشنواره ها و مسابقات مورد تأیید بنیاد ملی‌ که‌ عنوان آنها در جدول پیوست‌ ذکر نشده است‌، بر اساس مقررات مصوب بنیاد ملی و طرح در شورای علمی بنیاد نخبگان استان‌، تعیین‌ و در امتیازهای‌ متقاضیان لحاظ می‌شود.

18-3- ردیف‌ منظور شده در جدول پیوست‌ برای‌ «سایر فعالیت‌های‌ آموزشی‌، پژوهشی‌، فناورانه‌ و فرهنگی‌»، برای‌ مواردی‌ همچون: کسب‌ جایزه های‌ معتبر بین‌المللی‌، انتشار مقاله‌ در نشریات بسیار معتبر از قبیل‌ Nature و Science، همکاری‌ با نهادهای‌ ملی‌ و استانی‌ در راستای‌ رشد و پیشرفت‌ کشور، فعالیت های دستیاری، گواهینامه معتبر شرکت دوره ها، اختراعات، فعالیت های فناورانه، افتخار در رویدادهای علمی، فناورانه و فرهنگی و موارد نظیر آنها، در نظر گرفته‌ شده که‌ به‌ دلیل‌ عمومیت‌ نداشتن‌، در جدول لحاظ نشده است‌. امتیاز این‌ ردیف‌ برای‌ متقاضی‌، با نظر بنیاد استان و تایید در شورای علمی تعیین و تایید خواهد شد.

19-3- بنیاد استان‌ می‌تواند برای‌ تدقیق‌ امتیازهای‌ هر یک‌ از متقاضیان بر اساس جدول پیوست‌، از کارگروه های‌ تخصصی‌ متشکل‌ از صاحب‌نظران دانشگاهی‌ استفاده کند.

 

ماده 4: اعتبارها و تسهیلات

1-4- مبلغ جایزه آموزشی به صورت زیر می‌باشد:

- دانشجویان کارشناسی در یک سال تحصیلی 30,000,000 ریال

- دانشجویان کارشناسی ارشد در یک سال تحصیلی 35,000,000 ریال

- دانشجویان دکتری در یک سال تحصیلی 40,000,000 ریال

 

2-4- مبلغ جایزه پژوهانه به صورت زیر می‌باشد:

- دانشجویان کارشناسی ارشد 35,000,000 ریال

- دانشجویان دکتری 45,000,000 ریال

- دانش آموختگان 50,000,000 ریال

تبصره 4- جایزه پژوهانه بصورت مرحله ای به شرح ذیل پرداخت خواهد شد:

- 30 درصد اعتبار بعد از ارائه پروپزوال طرح پژوهشی/فناوارنه و بعد از تایید شورای علمی

- 40 درصد اعتبار بعد از ارائه گزارش مرحله اول بعد از تایید شورای علمی

- 30 درصد بعد از ارائه گزارش نهایی، تایید شورای علمی و صحافی طرح

تبصره 5- مبالغ حمایتی و جوایزه توسط هیات امنای بنیاد در هر سال تحصیلی مشخص و اعلام خواهد شد.

 

ماده 5- هیات امنای بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

وظیفه هیات امنای بنیاد رشد در جایزه امیدآفرین به شرح ذیل است:

1-5- نظارت بر حُسن‌ اجرای‌ آیین‌نامه‌ در تمامی مراحل اعطای جایزه (فراخوان تا اعطای جایزه)

2-5- پرداخت اعتبارات و تسهیلات برگزیدگان طبق شیوه نامه مصوب

3-5- تعیین تعداد ذینفعان جایزه آموزشی و پژوهانه در هر سال

4-5- تعیین مبلغ کل جوایز و حمایت‌های سالیانه طرح

5-5- تعریف جایزه در حوزه علمی به نام مشاهیر استان در صورت لزوم

6-5- برگزاری آیین معرفی و تجلیل از برگزیدگان با همکاری بنیاد نخبگان

 

ماده 6- بنیاد نخبگان استان بوشهر

شرح وظایف بنیاد نخبگان استان در جایزه امیدآفرین به شرح زیر است:

1-6- اعلان فراخوان جایزه در هر سال با هماهنگی بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

2-6- اخذ مدارک، بررسی و راستی آزمایی مستندات متقاضیان

3-6- تشکیل جلسات شورای علمی

4-6- معرفی افراد تایید شده در شورا به بنیاد رشد

5-6- انجام مراحل نظارت و تایید گزارش جوایز پژوهانه

6-6-همکاری در برگزاری آیین معرفی و تجلیل از برگزیدگان با هماهنگی بنیاد رشد

 

ماده 7- شورای علمی بنیاد نخبگان استان بوشهر

1-7- وظیفه شورای علمی بنیاد نخبگان استان به منظور بررسی سوابق، مدارک افراد متقاضی، احراز و انتخاب افراد واجد شرایط، در جایزه امیدآفرین به شرح زیر تشکیل می‌شود:

- رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر (رئیس شورا)

- معاون/ جانشین رئیس نخبگان استان بوشهر (دبیر شورا)

- نماینده بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر (نماینده حقوقی/ علمی)

- رئیس دانشگاه خلیج‌فارس

- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

- مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر

- رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس

- 4 نفر از نخبگان برجسته استان بوشهر عضو شورای علمی بنیاد

تبصره 7: در غیاب اعضای فوق، نمایندگانی از جانب آن ها می توانند در جلسات شورا شرکت نمایند.

 

ماده 8: تفسیر مفاد و موارد خاص

شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این‌ شیوه نامه‌، تشخیص‌و تصمیم‌گیری بر عهده کمیته مشترک شورای علمی بنیاد و هیات امنای بنیاد رشد می باشد.

 

ماده 9: تصویب‌ و اجرا

این‌ شیوه نامه‌، مشتمل‌ بر یک‌ مقدمه‌، نه‌ ماده، هفت تبصره و یک جدول پیوست‌، در تاریخ‌ 1401/08/16 به‌ تصویب‌ هیات امنای بنیاد رشد و بنیاد نخبگان استان بوشهر رسید و برای‌ سال تحصیلی‌ ١٤٠٢-١٤٠١ اجرا می‌شود.

 

 

 

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر بوده و محفوظ می‌باشد - 1402©